Skip to content

Oorsprong

Wat is de oorsprong van massage?

Massage bestaat waarschijnlijk al net zo lang als de mensheid, maar de oudste geschreven bronnen dateren van ongeveer 3000 jaar geleden en komen uit China.

Taalkundig gezien is de oorsprong van het woord massage terug te vinden in het Arabisch: massae (drukken), het Hebreeuws: machesch (tasten) en het Grieks: massein (kneden).

Als we dan een sprongetje maken naar de introductie van massage in de westerse wereld, dan is Hippocrates (5e eeuw v. C.) hier verantwoordelijk voor. Hippocrates wordt gezien als de grondlegger van de westerse geneeskunde, omdat hij als eerste in de westerse wereld op basis van lichamelijk symptomen een diagnose kon stellen en daarbij een bepaalde therapie voorschreef.

Hij legde hierbij de nadruk op voeding, beweging en massage. Allemaal op een natuurlijke manier, want de huidige (chemische) geneeskunde bestond toen nog niet.